Home

Komen uw voorouders uit Westfalen in Duitsland?

En wilt U meer over uw voorouders weten?

Als professionele genealoog sta ik u graag ter beschikking. Mijn specialiteit  hierbij is Westfalen. Ik bezoek regelmatig de kerkboekarchieven in Paderborn, Münster en Bielefeld, evenals het staatsarchief in Detmold en Münster. Ik zoek voor u in alle voor stamboomonderzoek relevante archieven van Westfalen. Voor onderzoekingen buiten dit bereik, werk ik nog samen  met de Vereniging Duitssprekende Beroepsgenealogen (Association of German Speaking Professional Genealogists), een competente partner.

Misschien bezit u nog dingen uit de geschiedenis van uw vooroudersuit Westfalen (bv. brieven) en u kunt ze niet lezen, omdat ze in  het oudduits schrift geschreven zijn.     Graag schrijf ik de tekst voor u opnieuw in een  voor u leesbaar schrift.